Duurzame warmte

informatie over duurzame warmte in de wijk Zogwetering

hoe kunnen we het zonder gas redden?

gasmeter

Dat we "van het gas af" moeten is bekend. We zullen daarom op een andere manier ons huis moeten verwarmen. Dan zijn er 2 mogelijkheden:

wachten tot de overheid ons dwingt

De gemeente kan besluiten tot de aanleg van een warmtenet waarop alle woningen aangesloten moeten worden. Dat warmtenet zal dan door een commerciële partij worden aangelegd en geëxploiteerd - een soort stadsverwarming zoals in Utrecht is aangelegd.

-- of --

zelf het initiatief nemen

Wij kunnen beslissen om zelf een duurzame vorm van warmte op te wekken, bijvoorbeeld door warmteterugwinning uit rioolwater. Wij zullen dat dan als collectief kunnen exploiteren zonder winstoogmerk en zijn baas over ons eigen systeem.

Voor- en nadelen

wachten tot de overheid ons dwingt...

voordelen

We hoeven nu niets te doen en kunnen relaxed de toekomst tegemoet zien. Zolang de politiek laks blijft hoeven we niet te bezuinigen.

nadelen

Straks krijgen we een warmtenet waarvoor we de prijs moeten betalen die de exploitant ons vraagt. Overstappen naar een andere energieleverancier kan dan niet, dus er is geen concurrentie. Iedereen weet wat dat met de prijzen doet!

...of zelf het initiatief nemen

voordelen

We zetten een warmtenet op in eigen beheer dus zonder winstoogmerk. Natuurlijk is het niet gratis maar ook niet duurder dan strikt nodig. En aangepast aan onze individuele wensen en behoeften.

nadelen

We moeten zelf in actie komen en de vaart erin houden. Er moeten genoeg mensen willen meedoen om een kans van slagen te hebben. En als het er eenmaal is, moeten we zelf de exploitatie doen.

VVV - Veel Voorkomende Vragen

klik op de vragen voor de antwoorden!

Hoe werkt een warmtenet?

Waarom een warmtenet i.pl.v. een eigen energievoorziening (zonnepanelen, hybride warmtepomp e.d.)?

Wat betekent TEO, TEA en TED?

Welke nadelen kleven aan een TEA-warmtenet?

Stroomt er rioolwater door het warmtenet en is dat niet vreselijk smerig?

Welke alternatieven zijn er voor een warmtenet (aardwarmte bijvoorbeeld) en zijn / worden die al onderzocht?

Wordt mijn eigen hybride warmtepomp overbodig bij aansluiting op een warmtenet?

Is er een wettelijke basis voor een warmtenet in eigen beheer?

Welke voor- en nadelen zitten er aan een warmtenet in eigen beheer?

Hoeveel procent van de woningen moet minimaal meedoen om een warmtenet rendabel te maken?